Exhortan a venezolanos a prepararse ante posible agresión extranjera

Exhortan a venezolanos a prepararse ante posible agresión extranjera

Exhortan a venezolanos a prepararse ante posible agresión extranjera